.

  • گالیله: "کتاب بزرگ طبیعت را با علائم ریاضی نگاشته اند."

  • گاوس: "ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است."

  • لئوپولدكرونیكر: "خداوند اعدادطبیعی راخلق كرد وبقیه ساخته ی دست بشر هستند."

  • لرد كلوین: "چنین بنظر میرسد كه ریاضیات حس جدیدی غیر از احساسات عادی بر ریاضیدانان می بخشد."

  • راجر بیكن: "ریاضیات دروازه و كلید علوم است."

  • ویرا اشتراوس: "هر ریاضیدان وقتی كامل است كه تااندازه ای هم شاعر باشد."

  • راجر بیكن: "ریاضیات دروازه و كلید علوم است."

اطلاعیه ها
اطلاعیه ها

برگزیدگان مسابقه روز حل مسئله ریاضی

اسامی برگزیدگان مسابقه روز حل مسئله ریاضی اعلام شد.

برگزیدگان مرحله اول تورنی تیم

اسامی برگزیدگان مرحله اول تورنی تیم اعلام و مجددا به روز شد.

برگزاری اولین مرحله مسابقه روز حل مسئله

اولین مرحله مسابقه روز حل مسئله در تاریخ پنجشنبه ۵ اسفند برگزار شد.

برگزاری همایش نقش ریاضیات در هوشیاری مالی خانواده

همایش نقش ریاضیات در هوشیاری مالی خانواده در تاریخ دوشنبه دوم اسفند ماه برگزار شد.

مسابقه جزیره گنج ریاضی

آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن 95
نمایش 1 - 5 از 16 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 4