.

  • گالیله: "کتاب بزرگ طبیعت را با علائم ریاضی نگاشته اند."

  • گاوس: "ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است."

  • لئوپولدكرونیكر: "خداوند اعدادطبیعی راخلق كرد وبقیه ساخته ی دست بشر هستند."

  • لرد كلوین: "چنین بنظر میرسد كه ریاضیات حس جدیدی غیر از احساسات عادی بر ریاضیدانان می بخشد."

  • راجر بیكن: "ریاضیات دروازه و كلید علوم است."

  • ویرا اشتراوس: "هر ریاضیدان وقتی كامل است كه تااندازه ای هم شاعر باشد."

  • راجر بیكن: "ریاضیات دروازه و كلید علوم است."

برگزاری مسابقه تورنمنت شهرها

مسابقه تورنمنت شهرها در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۶ در خانه ریاضیات یزد برگزار خواهد شد

برنامه کلاسها سال تحصیلی 96-97

برنامه کلاسها در سال تحصیلی 96-97 اعلام شد.

برنامه کلاسهای تابستان ۹۶

برنامه کلاسهای تابستانه سال ۹۶ اعلام شد

برگزیدگان مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی

اسامی برگزیدگان مرحله دوم اعلام شد. اسامی شهرستان ها نیز اعلام شد.
نمایش 1 - 5 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 5