.

  • گالیله: "کتاب بزرگ طبیعت را با علائم ریاضی نگاشته اند."

  • گاوس: "ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است."

  • لئوپولدكرونیكر: "خداوند اعدادطبیعی راخلق كرد وبقیه ساخته ی دست بشر هستند."

  • لرد كلوین: "چنین بنظر میرسد كه ریاضیات حس جدیدی غیر از احساسات عادی بر ریاضیدانان می بخشد."

  • راجر بیكن: "ریاضیات دروازه و كلید علوم است."

  • ویرا اشتراوس: "هر ریاضیدان وقتی كامل است كه تااندازه ای هم شاعر باشد."

  • راجر بیكن: "ریاضیات دروازه و كلید علوم است."

اطلاعیه ها

برگزاری مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی

مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی در تاریخ 30 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

برگزیدگان مسابقه روز حل مسئله ریاضی

اسامی برگزیدگان مسابقه روز حل مسئله ریاضی اعلام شد.

برگزاری اولین مرحله مسابقه روز حل مسئله

اولین مرحله مسابقه روز حل مسئله در تاریخ پنجشنبه ۵ اسفند برگزار شد.

برگزیدگان مرحله اول تورنی تیم

اسامی برگزیدگان مرحله اول تورنی تیم نهایی شد.
نمایش 1 - 5 از 18 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 4