.

  • گالیله: "کتاب بزرگ طبیعت را با علائم ریاضی نگاشته اند."

  • گاوس: "ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است."

  • لئوپولدكرونیكر: "خداوند اعدادطبیعی راخلق كرد وبقیه ساخته ی دست بشر هستند."

  • لرد كلوین: "چنین بنظر میرسد كه ریاضیات حس جدیدی غیر از احساسات عادی بر ریاضیدانان می بخشد."

  • راجر بیكن: "ریاضیات دروازه و كلید علوم است."

  • ویرا اشتراوس: "هر ریاضیدان وقتی كامل است كه تااندازه ای هم شاعر باشد."

  • راجر بیكن: "ریاضیات دروازه و كلید علوم است."

اطلاعیه ها
اطلاعیه ها

ثبت نام مسابقه سومین روز حل مسئله

مهلت ثبت نام برای مسابقه سومین روز حل مسئله ریاضی، نهم تا بیست و پنجم بهمن ماه می باشد.

برگزاری مسابقه تورنی تیم

مسابقه تورنی تیم در تاریخ پنجشنبه 7 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

اطلاعیه روز شاد ریاضی

اجرای برنامه روز شاد ریاضی

شرایط شرکت در مسابقه تورنی تیم

شرایط شرکت در مسابقه تورنی تیم مشخص شد. آخرین مهلت ثبت نام 29 دی ماه می باشد.

برگزاری نمایشگاه ریاضیات

نمایشگاه ریاضیات در خانه ریاضیات یزد برگزار شد.
نمایش 1 - 5 از 9 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 2