.

  • گالیله: "کتاب بزرگ طبیعت را با علائم ریاضی نگاشته اند."

  • گاوس: "ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است."

  • لئوپولدكرونیكر: "خداوند اعدادطبیعی راخلق كرد وبقیه ساخته ی دست بشر هستند."

  • لرد كلوین: "چنین بنظر میرسد كه ریاضیات حس جدیدی غیر از احساسات عادی بر ریاضیدانان می بخشد."

  • راجر بیكن: "ریاضیات دروازه و كلید علوم است."

  • ویرا اشتراوس: "هر ریاضیدان وقتی كامل است كه تااندازه ای هم شاعر باشد."

  • راجر بیكن: "ریاضیات دروازه و كلید علوم است."

برنامه کلاسهای تابستان ۹۶

برنامه کلاسهای تابستانه سال ۹۶ اعلام شد

برگزیدگان مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی

اسامی برگزیدگان مرحله دوم اعلام شد. اسامی شهرستان ها نیز اعلام شد.

برگزاری مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی

مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی در تاریخ 30 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

برگزیدگان مسابقه روز حل مسئله ریاضی

اسامی برگزیدگان مسابقه روز حل مسئله ریاضی اعلام شد.
نمایش 1 - 5 از 20 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 4