برگزاری مرحله دوم مسابقه تورنی‌تیم ۹۷-۹۸

اطلاعیه برگزاری مرحله دوم مسابقه تورنی‌تیم در سال ۹۷-۹۸ را در ادامه این مطلب مشاهده فرمایید

نتایج مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم ۹۷-۹۸

نتایج نهایی مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم سال ۹۷-۹۸ در ادامه این مطلب اعلام شد

برگزاری مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم ۹۷-۹۸

مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم در سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

زمان و مکان تورنی‌تیم ۹۷-۹۸

برای مشاهده زمان و مکان برگزاری مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید.

برگزاری مسابقه تورنمنت شهرها ۹۷-۹۸

مسابقه تورنمنت شهرها در سال ۹۷-۹۸ برگزار گردید. برای مشاهده تصاویر این مسابقه به بخش مسابقات مراجعه کنید