نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه روز شاد ریاضی

روز شاد ریاضی برنامه ای یک روزه است که مربیان همراه با وسایل آموزشی و بازی های فکری در مدارس درخواست کننده، حضور یافته و آموزش غیرمستقیم ریاضی از طریق بازی ها و معماها انجام می گیرد که باعث افزایش انگیزه و علاقه دانش آموزان به ریاضی می شود.

 

 

تصاویر مدارس مجری روز شاد ریاضی

آدرس کوتاه: