نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی هگزاگون

هگزاگون

هگزاگون يكي از محبوبترين بازيهاي فكري و استراتژيك به شمار ميرود در اين بازي 2 نفره، هر بازيكن تلاش ميكند مهرههاي بيشتري را بر روي صفحه به رنگ خود در بياورد. درابتداي بازي سه مهره سياه، سه مهره خاكستري و سه مهره دروسط بر روي صفحه بازي قرار ميگيرد در اين بازي هر بازيكن در نوبت خود مي تواند يكي از اين دو حركت زير را انجام دهد:

1- وارد كردن مهره جديد به صفحه بازي

2- جابه جا كردن مهره هاي هم رنگ بر روي صفحه هر كدام از حركت هاي اشاره شده در بالا كه انجام شود، رنگ همه مهره هاي حريف كه در مجاورت مهره تازه قرار داده شده باشد، به نفع شما بر مي گردد

 

آدرس کوتاه: