نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی

مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی در تاریخ 30 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

مسابقه پایه دبستان در ساعت 15 الی 16:30 و مسابقه پایه دبیرستان در ساعت 17 الی 18:30 برقرار خواهد بود.

مکان برگزاری:

دختران : دانشگاه یزد
پسران :هنرستان منتظر قائم 
آدرس کوتاه: