نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابفه کانگورو

 
جشنواره ریاضیات کانگورو
 
قابل توجه دانش آموزان از اول ابتدائی تا پایان دوره دوم متوسطه
 
* *زمان برگزاري : ساعت 10 الی 11:30 صبح روز پنجشنبه 30 فروردین ماه 1397
* *آخرین مهلت ثبت نام : 28 اسفند ماه 1396
یا وبگاه ریاضیات کانگورو به نشانی mabna.fatemi.ir ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی
به وسیله دانش آموزان یا مدرسه یا خانه ریاضیات یزد انجام می شود. mathkangaroo.ir
*مبلغ ثبت نام به ازاي هرنفر 20000 تومان می باشد و کل هزینه از طریق درگاه اینترنتی سامانه
ثبت نام دریافت خواهد شد *
*مسابقه به صورت انفرادي و سوالات تستی و پنج گزینه اي می باشد.*
امکان برگزاري به دو صورت زیر وجود دارد:
الف) مدرسه: حداقل تعداد شرکت کننده 20 نفر
ب) متمرکز: مکانهاي مشخص شده توسط نماینده منطقه یا استان(مکانها متعاقبا اعلام خواهد شد)
نماینده مسابقات کانگورو در استان ، خانه ریاضیات یزد می باشد.
 
نامه مربوط به مسابقه کانگورو را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید
آدرس کوتاه: