نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه تورنمنت شهرها ۹۷-۹۸

برگزاری مسابقه تورنمنت شهرها ۹۷-۹۸

 

مسابقه تورنمنت شهرها در سال ۹۷-۹۸ برگزار شد.

سطح عادی این مسابقه در چهارم آذرماه و در مکان خانه ریاضیات و سطح پیشرفته آن در تاریخ یازدهم آذرماه و در مکان دبیرستان زینبیه برگزار گردید.

 

     

     

     

     

               

آدرس کوتاه: