نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه تورنی تیم

مسابقه تورنی تیم ریاضی در تاریخ پنجشنبه هفتم بهمن ماه در خانه ریاضیات یزد برگزار خواهد شد.

 

زمان شروع مسابقه ساعت 15 و زمان اتمام ساعت 16:30 می باشد.

آدرس کوتاه: