نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی

اسامی برگزیدگان مسابقه تورنی تیم ریاضی اعلام شد.

به گروههای برگزیده شده تبریک می گوییم.

 

دختران یزد

پایه چهارم          پایه پنجم          پایه ششم          پایه هفتم          پایه هشتم          پایه نهم          پایه دهم

 

پسران یزد

پایه چهارم          پایه پنجم          پایه ششم          پایه هفتم          پایه هشتم          پایه نهم          پایه دهم

 

سایر شهرستان ها

ابرکوه            اردکان                اشکذر               بافق                   بهاباد                تفت

خاتم               زارچ                  میبد                 مروست               مهریز                نیر

آدرس کوتاه: