نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان مسابقه روز حل مسئله ریاضی

اسامی برگزیدگان روز حل مسئله

 

گروه

نام

نام خانوادگی

پایه

نام مدرسه

1

زینب

برزگر

ششم

زکیه

محسن

برزگر

ابوطالب

قاسم

برزگر

2

بهار

دهقان زاده

پنجم

جوادالائمه(ع)

زهرا

امیر بیگی

مانیا

محمودی

3

نازنین

نشاسته گر

پنجم

جوادالائمه(ع)

نیلوفر

درخشان

 

 

4

مهدیه

طیب زاده

چهارم

جوادالائمه(ع)

فرحانه

حیدری

مبینا

فلاح

 

 

آدرس کوتاه: