نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره شهر ریاضی

 مسابقه شهر ریاضی

این مسابقه، فضایی برای شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند که بسیار شبیه زندگی در یک شهر واقعی است. در این مسابقه شرکت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از خرید و فروش سوال‌ها و پاسخ‌ها امتیاز کسب کنند.

آدرس کوتاه: