نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره هندسه چیتا

 مسابقه هندسه چیتا

این مسابقه سوالاتی فقط در زمینه هندسه دارد و دانش‌آموزان را با هندسه آشنا می‌کند.

آدرس کوتاه: