نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه بزرگ شهر ریاضی

 

 

خانه ریاضیات یزد

مسابقه بزرگ شهر ریا ضی

ویژه دانش آموزان از پایه ششم ابتدایی تا پایان متوسطه دوره دوم

 

قوانین مسابقه شهرریاضی:

1. هرتیم شامل سه نفراز دانش آموزان است و یکی از افراد به عنوان سرپرست تیم معرفی میشود.

2. در ابتدای مسابقه از طرف کمیته برگزاری مسابقه 900 امتیاز به سرپرست هرتیم داده می شود.

3. اعضای تیم 5 دقیقه فرصت دارند تا با یکدیگر برای خرید سوال مشورت کنند.پس از آن سرپرست تیم باید به کمیته برگزاری مسابقه مراجعه کند و سوال خریداری نماید.سوال‌ها از سه نوع ساده(100امتیازی)،  متوسط (300امتیازی) و سخت (500 امتیازی) هستند.در 40 دقیقه اول هیچ تیمی نمی تواند بیش از 5 سوال از یک نوع بخرد.

4.در صورتی که سوال حل شود وحل سوال توسط داور درست تشخیص داده شود دو برابر ارزش سوال به سرپرست تیم تحویل داده می شود.

5. در صورتی‌که تیمی نتواند سوالی‌راحل‌کند می‌تواندآن را به کمیته یا تیم دیگر با قیمت توافقی بفروشد یا حل سوال را از تیم های دیگر بخرند.

6. به دلیل تورم، به ازای هر 40 دقیقه ارزش سوال ها به دو برابر ارزش قبلی آن افزایش خواهد یافت.زمان تغییر ارزش بر اساس تورم، توسط کمیته به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

7. سرپرستان تیم‌ها می توانند امتیاز های اضافی خود را به طور امانت نزد کمیته قرار دهند.در این صورت در ازای هر 10 دقیقه 10 درصد به مبلغ امانت گذاشته شده اضافه خواهد شد.مبلغ امانت گذاشته شده مشمول قانون تورم نمی شود.

9. سرپرستان تیم ها می توانند تا دوبرابر موجودی نهایی خود وام دریافت کنند.برای بازپرداخت وام به ازای هر 10 دقیقه 10 درصد سود دریافت خواهد شد.

10. هیچ تیمی حق ندارد خارج از دلایل فوق امتیاز های خود را به تیم دیگری واگذار نماید.

11. تیم‌ها می‌توانند ازکتاب، جزوه و ماشین حساب استفاده کنند ولی تلفن همراه ممنوع.

12. درصورتی که تیمی قوانین مسابقه را رعایت نکند توسط تیم برگزاری از مسابقه حذف خواهدشد.

13. تیم ها می توانند اعتراض خود به نظر داور یا کمیته برگزاری را توسط سرپرست خود به کمیته ناظر مسابقه اطلاع دهند.تصمیم گیری نهایی در مورد اعتراض با کمیته ناظر است.

* به تیم های برتر مسابقه فینال که در تابستان 96 در شهر مشهد مقدس برگزار می‌شود، جایزه نقدی پرداخت می گردد و در صورت قبولی در دانشگاه فردوسی مشهد بورسیه آن دانشگاه می‌شوند.