زمان و مکان تورنی‌تیم ۹۷-۹۸

برای مشاهده زمان و مکان برگزاری مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید.

برگزاری مسابقه تورنمنت شهرها ۹۷-۹۸

مسابقه تورنمنت شهرها در سال ۹۷-۹۸ برگزار گردید. برای مشاهده تصاویر این مسابقه به بخش مسابقات مراجعه کنید

ثبت نام مسابقه رنگین‌کمان ۹۷-۹۸

ثبت نام مسابقه رنگین‌کمان آغاز شد. برای مشاهده جزئیات، به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ثبت نام مسابقه تورنی تیم ۹۷

ثبت نام مسابقه تورنی‌تیم آغاز شد. برای مشاهده جزئیات، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

موفقیت دانش‌آموزان یزدی در مسابقه کاریبو

بار دیگر دان‌ آموزان یزدی در مسابقه جهانی ریاضی افتخار آفریدند.