نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موفقیت حضور دانش آموزان ایرانی در لیست ۵۰ دانش آموز برتر جهان در اولین مسابقه ریاضیات کاریبو کانادا در سال ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸

اولین مسابقه ریاضیات کاریبو کانادا در سال ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸

☀☀☀☀☀☀☀☀

موفقیت حضور دانش آموزان ایرانی در لیست ۵۰ دانش آموز برتر جهان در اولین مسابقه ریاضیات کاریبو کانادا در سال ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸ را به این عزیزان، خانواده محترمشان و مسئولین مدرسه تبریک عرض میکنیم.

اسامی این دانش آموزان به شرح زیر میباشد:

۱. ملینا افروغ (پایه سوم/چهارم، فرهنگ نوین یزد)
۲. علی حسن خویی ( پایه سوم/چهارم، انجمن ریاضی خراسان جنوبی)
۳. مربم نادری(پایه سوم/چهارم، فرهنگ نوین یزد)
۴. زهرا عسکری(پایه پنجم/ششم، فرهنگ نوین یزد
۵. سکیبا جره (پایه پنجم/ششم، انجمن ریاضی خراسان جنوبی)

۶. امیرمحمد محقق (پایه هفتم، حلی ۵ تهران)

۷. علی توکلی(پایه نهم/دهم، شهید صدوقی یزد)

۸. امید حیدری (پایه نهم/دهم، رمضانخانی یزد)

۹. نازی صالحی (پایه نهم/دهم، فرزانگان یزد)

۱۰. علیرضا فلاح زاده (پایه نهم/دهم، شهید صدوقی یزد)

۱۱. فاطمه یزدی زاده (پایه نهم/دهم، فرزانگان‌شهدا، اردکان)

۱۲. زهرا ابراهیمی(پایه یازدهم/دوازدهم، فرزانگان یزد)

۱۳. ریحانه بهروز (پایه یازدهم/دوازدهم، فرزنگان یزد)

۱۴. علی سنگویی (پایه یازدهم/دوازدهم،  انجمن ریاضی خراسان جنوبی)

در این‌ مسابقه ۷۰۹ مدرسه از  ۲۶ کشور جهان شرکت داشتند.

👏👏👏👏👏👏
 

آدرس کوتاه: