نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج مرحله اول تورنی تیم 96 شهرستان یزد

 

 

نتایج مرحله اول تورنی تیم سال 96 برای شهرستان یزد اعلام شد.

لیست اسامی برگزیده به صورت زیر است:

 

 

دختران:

چهارم     پنجم     ششم     هفتم     هشتم     نهم    دوم متوسطه

 

پسران:

چهارم     پنجم     ششم     هفتم     هشتم     نهم    دوم متوسطه

آدرس کوتاه: