نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش انجمن معلمان ریاضی یزد

همایش انجمن معلمان ریاضی یزد

این همایش که در تاریخ دوازدهم مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط خانه ریاضیات یزد برگزار شد، به استقبال از معلمین ریاضی یزد پرداخت.

در نهایت به شرکت‌کنندگان در این همایش، گواهی تعلق گرفت.

 

     

     

     

     

     

     

آدرس کوتاه: