نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتاب - ریاضیات کانگورو 7 و 8 (2016)

 ریاضیات کانگورو ۷ و ۸ (2016)

 ازمجموعه کتابهای : ریاضیات کانگورو

 ترجمه : مهران اخباریفربردیا حسام, زهره پندی

 قیمت پشت جلد: 18۰۰۰۰ ریال