نتایج مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم ۹۷-۹۸

نتایج نهایی مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم سال ۹۷-۹۸ در ادامه این مطلب اعلام شد

برگزاری مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم ۹۷-۹۸

مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم در سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

زمان و مکان تورنی‌تیم ۹۷-۹۸

برای مشاهده زمان و مکان برگزاری مرحله اول مسابقه تورنی‌تیم به ادامه این مطلب مراجعه فرمایید.

برگزاری مسابقه تورنمنت شهرها ۹۷-۹۸

مسابقه تورنمنت شهرها در سال ۹۷-۹۸ برگزار گردید. برای مشاهده تصاویر این مسابقه به بخش مسابقات مراجعه کنید

ثبت نام مسابقه رنگین‌کمان ۹۷-۹۸

ثبت نام مسابقه رنگین‌کمان آغاز شد. برای مشاهده جزئیات، به ادامه مطلب مراجعه کنید.