برگزاری مسابقه شهر ریاضی ۹۷-۹۸

مسابقه شهر ریاضی در سال ۹۷-۹۸ به زودی برگزار خواهد شد. قوانین این مسابقه در ادامه همین مطلب است

اعلام نتایج اولیه مسابقه تورنمنت شهرها ۹۷-۹۸

نتایج اولیه مسابقه تورنمنت شهرها در سال ۹۹۷-۹۸ اعلام گردید

اعلام نتایج مرحله دوم تورنی‌تیم ۹۷-۹۸

نتایج مرحله دوم مسابقه تورنی‌تیم در سال ۹۷-۹۸ اعلام شد

برگزاری مسابقه کانگورو ۹۷-۹۸

مسابقه کانگورو در فروردین ۱۳۹۸ برگزار شد

برگزاری مرحله دوم تورنی‌تیم ۹۷-۹۸

مرحله دوم مسابقه تورنی‌تیم در سال ۱۳۹۷ برگزار شد